Co leczy hipertensjolog i kiedy umówić się na konsultację online?

Hipertensjolog to lekarz, który zajmuje się kompleksowo nadciśnieniem tętniczym. Prowadzi działania profilaktyczne, jeśli to możliwe, znajduje przyczynę nieprawidłowości i dobiera odpowiednie leczenie.

Hipertensjologia jest stosunkowo młodą specjalizacją lekarską, zaczęła funkcjonować jako osobna dziedzina medycyny dopiero w 2006 r., w odpowiedzi na rosnącą zachorowalność na nadciśnienie tętnicze i związane z nim powikłania. W naszym kraju schorzenie to dotyka co trzeciego dorosłego, a kolejne 25-30 proc. jest zagrożonych chorobą. Lekarz hipertensjolog zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem nadciśnienia tętniczego zarówno u dorosłych pacjentów, jak i u dzieci, młodzieży oraz kobiet w ciąży (także w okresie poporodowym Lekarz zajmujący się nadciśnieniem tętniczym posiada, nie tylko, wiedzę kardiologiczną, ale także tę z obszarów endokrynologii i nefrologii.

Hipertensjolog przeprowadzi także badanie fizykalne - zmierzy ciśnienie tętnicze krwi. Może również zlecić wykonanie innych badań, m.in.: morfologię krwi, glukozę na czczo, poziom cholesterolu i trójglicerydów, stężenie kreatyniny, stężenie kwasu moczowego, stężenie potasu i sodu oraz poziom wydalania potasu i sodu w moczu.

Hipertensjolog - jak wygląda pierwsza konsultacja?

Do lekarza hipertensjologa należy przynieść wyniki do tej pory wykonanych badań. Lekarz hipertensjolog przeprowadzi szczegółowy wywiad z pacjentem - zapyta o wcześniej przebyte choroby i nadciśnienie tętnicze występujące w rodzinie oraz o tryb życia pacjenta, ponieważ chorobę często mogą pogłębiać nieprawidłowa dieta, braku ruchu oraz nadmierny stres.

Lekarz może również zlecić wykonanie innych badań, m.in.: morfologię krwi, glukozę na czczo, poziom cholesterolu i trójglicerydów, stężenie kreatyniny, stężenie kwasu moczowego, stężenie potasu i sodu oraz poziom wydalania potasu i sodu w moczu.

Hipertensjolodzy podejmują diagnostykę i leczenie w sytuacji podejrzenia wtórnego lub opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze, obok palenia tytoniu i podwyższonego stężenia cholesterolu, stanowi jeden z głównych czynników ryzyka wystąpienia miażdżycy. Wybór właściwego lekarza hipertensjologa ma kluczowe znaczenie, ponieważ złe prowadzenie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym przyspiesza powikłania i tym samym skraca życie. Nieleczone nadciśnienie tętnicze także stanowi duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta i jest jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów.

Kiedy należy umówić się do hipertensjologa?

 • gdy powtarzany wielokrotnie pomiar ciśnienia tętniczego daje nieprawidłowe wyniki. O nadciśnieniu można mówić wtedy, gdy ciśnienie skurczowe jest równe lub wyższe niż 140 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe równe lub wyższe niż 90 mm Hg. Prawidłowe ciśnienie wynosi 120/80 mm Hg.
 • zawroty głowy, szum w uszach, uczucie ucisku lub ból głowy (zwłaszcza z tyłu), częste krwawienie z nosa, zmęczenie, bóle w okolicach klatki piersiowej, duszność czy bezsenność.
 •  z pierwotnym i wtórny nadciśnieniem tętniczym, z nadciśnieniem opornym na leczenie (w ciągu 6 miesięcy terapii nie uzyskano docelowych wartości ciśnienia tętniczego pomimo stosowania 3 leków w pełnych dawkach) lub gdy uprzednio uzyskana dobra kontrola uległa pogorszeniu pomimo zażywania leków.
 • pacjenci chorujący na cukrzycę, po udarze, cierpiący na zespół metaboliczny czy niewydolność nerek, ponieważ są bardziej narażeni na nadciśnienie tętnicze.
 • osoby w podeszłym wieku, po zabiegach operacyjnych oraz kobiety w ciąży zmagające się z nadciśnieniem tętniczym, które powinny być pod szczególną opieką nie tylko ginekologa, lecz także hipertensjologa
 • pacjenci chcący skorzystać porady w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Jakie badania może zlecić hipertensjolog?

 • badania laboratoryjne: morfologia krwi, glukoza  na czczo, poziom cholesterolu i trójglicerydów, stężenie kreatyniny, stężenie kwasu moczowego, stężenie potasu i sodu oraz poziom wydalania potasu i sodu w moczu
 • holter ciśnieniowy – całodobowy pomiar ciśnienia co 15 minut w czasie aktywności i co 30 minut w nocy, dokonywane lekkim rejestratorem  w warunkach normalnej aktywności w codziennych warunkach
 • EKG – to metoda badania pracy serca za pomocą elektrokardiografu – aparatu, który rejestruje prądy czynnościowe mięśnia sercowego
 • echo serca – to nieinwazyjne badanie, które pozwala ocenić budowę i działanie zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości i pracy komór serca oraz zdiagnozować wady serca

Najczęstsze choroby rozpoznawane i leczone przez hipertensjologa to:

 • zwężenie tętnic nerkowych
 • choroby miąższu nerek
 • obturacyjny bezdech senny
 • niedomykalność aortalna
 • nadczynność tarczycy
 • nadczynność przytarczyc
 • niedokrwistość (anemia)