FAQ - L4 E-zwolnienie

Kiedy i jak mogę otrzymać L4 e-zwolnienie?

L4 e-zwolnienie może wystawić każdy lekarz podczas konsultacji online, kiedy po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem, uzna taką konieczność. Dlatego w celu otrzymania L4 e-zwolnienia zarezerwuj i opłać konsultację online w Med24. Następnie lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad i omówi Twój stan zdrowia. Jeśli w trakcie konsultacji, zajdzie taka potrzeba, udostępnij lekarzowi wyniki badań lub inne wymagane dokumenty. Następnie lekarz poprosi Cię o numer PESEL i wystawi L4 e-zwolnienie (jeśli uzna taką konieczność i brak przeciwskazań). Wszystkie pozostałe dane zostaną pobrane przez system do formularza eZLA. Po podpisaniu przez lekarza Twojego L4 e-zwolnienia, zostanie ono automatycznie przesłane do pracodawcy i ZUSu.

Dzięki Med24 cały proces, od umówienia się do otrzymania L4 e-zwolnienia,  zajmuje jedynie 15 minut. L4 e-zwolnienie wystawiane jest przez lekarza jedynie w uzasadnionych wypadkach. Lekarz podejmuje samodzielnie decyzję o zasadności wystawienia L4 e-zwolnienia. 

 

 

 

 

Czy lekarz może odmówić mi wystawienia L4 e-zwolnienia?

Lekarz podczas konsultacji online na podstawie wywiadu i ewentualnych wyników badań ocenia, czy wystawienie L4 e-zwolnienia jest uzasadnione i niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zasadności wystawienia L4 e-zwolnienia, ma prawo odmówić jego wystawienia. Mogą to być m.in. przeciwskazania lub brak ważnych wskazań, czy wątpliwości natury medycznej.

Czy L4 e-zwolnienie jest dostarczone automatycznie do pracodawcy?

Tak. L4 e-zwolnienie jest wypełnione w elektronicznym systemie ZUS. W sytuacji gdy pracodawca nie posiada konta w PUE ZUS, lekarz poinformuje o konieczności dostarczenia e-ZLA. Podczas konsultacji online lekarzowi wystarczy numer PESEL pacjenta. Reszta danych niezbędnych do wypisania L4 e-zwolnienia zostanie pobrana z systemu e-ZLA.

Minął jeden dzień od wystawienia L4 e-zwolnienia, i nadal nie jest ono widoczne w PUE ZUS. Dlaczego?

L4 e-zwolnienie może być widoczne dopiero po 72h od wypełnienia wniosku. Jest to związane z opóźnieniem w aktualizacji danych w systemie PUE ZUS.