FAQ - Reklamacje i zwroty

Czy mogę dokonać reklamacji konsultacji online?

Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: reklamacje@med-24.com.pl.

Zaleca się podanie w treści reklamacji następujących informacji:

  • dane pozwalające na identyfikację użytkownika i nawiązanie z nim kontaktu: imię, nazwisko, adres do korespondencji
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą ich zgłaszania
  • określenie oczekiwań użytkownika względem Med24

 

W jakim terminie mogę się spodziewać otrzymania odpowiedzi na reklamację?

Udzielamy odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem wiadomości e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie  30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.