Przejdź do treści
Menu
Umów Wizytę Express Umów Wizytę Standard

FAQ - E-recepta

Po umówieniu się na konsultację medyczną w Med24. Aby usprawnić wypisanie e-recepty na kontynuację leczenia, wyślij do lekarza, przed wizytą zdjęcie dokumentacji medycznej, umożliwiającej lekarzowi przedłużenie leczenia wybranym lekiem. W tym celu wejdź w „Twoje wizyty’, „Wizyta e-recepta”, a następnie „Wyślij zdjęcie”.

E receptę wystawić może tylko lekarz na zakończenie konsultacji online. Korzystając z platformy Med24 cały proces, od umówienia konsultacji do wystawienia e-recepty, zajmuje jedynie 15 minut. E-receptę zrealizujesz w aptece. Potrzebujesz do tego kodu, który otrzymasz od lekarza oraz swojego numeru PESEL.

O wystawieniu e-recepty decyduje lekarz. Jeżeli ma wątpliwości co do zasadności wystawienia e-recepty, ma prawo odmówić jej wystawienia. Mogą to być m.in. przeciwskazania lub wątpliwości natury medycznej.

Jeśli lekarz nie stwierdzi wyraźnych wskazań do przepisania pacjentowi danego leku lub pojawią się wątpliwości natury medycznej odnośnie bezpieczeństwa stosowania tego leku u pacjenta, e-recepta może nie zostać wystawiona.  Lekarz ma prawo poprosić pacjenta o dosłanie dokumentacji medycznej, która potwierdzi stan zdrowia pacjenta lub stosowanie odpowiednich leków. To również od lekarza zależy ponadto ilość opakowań leku, jaką obejmować będzie wystawiona e-recepta.

Co do zasady, e-recepta jest ważna 30 dni, ale są takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. Najmniej czasu jest na wykupienie antybiotyku: 7 dni. Na preparaty immunologiczne mamy 120 dni. 

Tak. Możesz skorzystać z naszej usługi e-recepta kontynuacja leczenia, jeżeli chcesz przedłużyć przyjmowanie leku który zażywasz na stałe.  Otrzymasz ją w 15 minut, codziennie od godz. 8:00-22:00. Pamiętaj, po umówieniu wizyty, prześlij właściwą dokumentację medyczną podpisaną przez lekarza, potwierdzającą  przyjmowanie danego leku na stałe. Dokumentacja nie może być starsza niż 12 miesięcy. W przypadku recept na środki odurzające i psychotropowe będzie mogła być wystawiona bez badania pacjenta, jeśli od ostatniego zbadania pacjenta upłynęło nie więcej, niż trzy miesiące.

W przypadku braku ważnej dokumentacji, należy wybrać usługę konsultacji z lekarzem specjalistą, który stwierdzi zasadność dalszego leczenia.