SPECJALIZACJA

Psychoterapeuta uzależnień

Image
background-img

Konsultacje z psychoterapeutą uzależnień online

Potrzebujesz specjalistycznej i szybkiej konsultacji u psychoterapeuty uzależnień?

Dzięki Med24 możesz porozmawiać z psychoterapeutą bez wychodzenia z domu, z dowolnego miejsca, w którym jesteś.

Na czym polega terapia uzależnień?

Terapia dla osób uzależnionych zaczyna się od uznania przez uczestnika faktu, że jest uzależniony. Dopiero po tym kroku następuje proces pogłębiania świadomości własnej choroby, uczuć i zachowań, które prowadzą do jej podtrzymania. Po dogłębnym omówieniu tych kwestii, a także uświadomieniu sobie przez chorego poniesionych przez niego strat i wyrządzonych szkód, pojawia się przestrzeń do pracy nad zdrowymi nawykami i praktykami. Wypracowuje się wówczas strategie, które mają pomóc choremu zapobiec powrotowi do nałogu. Celem leczenia uzależnień jest przywrócenie chorego do stanu trzeźwości i wyposażenie go w techniki i sposoby myślenia pomagające mu w jego dalszym podtrzymywaniu.

Terapia uzależnień to bardzo ważna forma terapii zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Współczesny świat i szeroka dostępność różnorodnych substancji psychoaktywnych stwarza ryzyko pojawienia się u nas różnych uzależnień.

Leczenie uzależnień zasadniczo ma jeden cel: wyzwolić pacjenta od czynnika, który go uzależnił. Po przebyciu terapii oczekiwane jest, że pacjent zaprzestanie stosować daną substancję psychoaktywną lub praktykować dane zachowanie, ale wyróżnia się też różne inne cele terapii uzależnień. Proces ten prowadzić ma do zredukowania szkodliwych skutków nałogu pacjenta, a także umożliwić mu powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Z jakimi problemami można się zgłosić się na wizytę u psychoterapeuty uzależnień?

Istnieje wiele sygnałów świadczących o uzależnieniu, ale większość uzależnień przejawia się jednak następującymi objawami:

  • głodem – przymusem spożywania substancji lub wykonywania określonych czynności
  • wzrostem tolerancji na zażywaną substancję
  • stosowaniem mechanizmów obronnych – zaprzeczania problemowi lub usprawiedliwiania się i szukania wymówek
  • dostosowywaniem planu dnia do okazji, by zaspokoić głód
  • objawami zespołu abstynenckiego po odstawieniu czynnika uzależniającego (w tym drżeniem, biegunkami, wymiotami, bólami, rozszerzonymi źrenicami, problemami ze snem, wzmożonym niepokojem i innymi)
  • utratą zainteresowania dotychczasowymi źródłami satysfakcji, innymi niż czynnik uzależniający;
  • brakiem lub zmniejszoną kontrolą nad własnym zachowaniem
  • drażliwością, agresją, zmiennością nastroju uzależnioną od możliwości zaspokojenia nałogu lub spowodowaną jej brakiem
  • stopniową dezorganizacją i rozpadem przystosowawczego funkcjonowania
  • ograniczeniem kontaktów do osób wspierających chorego w uzależnieniu